Adatvédelem

Személyi adatvédelem

  1. A Synergia CSS s.r.o. kereskedelmi kft. (mint „Értékesítő") kötelezi magát, hogy a www.eshop.frdc.sk weboldalon történő vásárláskor a Fogyasztótól kapott személyi, illetve cégi adatokat kizárólag az ajánlott áruk adásvételi szerződésének teljesítésével kapcsolatban, illetve a vásárlással összefüggésben történő kommunikációban használja fel a vásárlástól számított 10 éven belül.
  2. Az Értékesítő a Fogyasztó ezen adatait további személyeknek nem adja ki, ez alól kivételt képeznek a Fogyasztó alvállalkozói, ill. kereskedelmi közvetítői, melyek kizárólag a transzakció sikeres teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatokhoz juthatnak hozzá. Az Értékesítő a személyi adatokkal való munkája során a SZK 428/2002-es Szemelyi adatvédelemi Törvénye (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), illetve ezen törvény későbbi előírásainak értelmében jár el. A www.eshop.frdc.sk oldalon történő elektronikus vásárlással a Fogyasztó megerősíti, hogy személyes adatait az Értesítőnek önként bocsátotta rendelkezésére és egyetért ezen adatok feldolgozásával az Értékesítő adatbázisában, amennyiben nem állnak ellentétben az érvényes jogszabályokkal, továbbá a további feleknek es állami intézményeknek kiadott információk körével a törvény által előírt módon.
  3. A Fogyasztó egyetért azzal, hogy az Értékesítő a személyes adatait egy esetleges közvetítő segítségével dolgozza fel.
  4. A Fogyasztó kijelenti, hogy az összes általa szolgáltatott adat a valóságot tükrözi. Teljes egyéni es büntetőjogi felelősséget vállal az esetleges megadott valótlan adatok feltárása esetén.
  5. A Fogyasztó felhatalmazza az Értékesítőt az általa megadott hitelkártya-információk ellenőrzésére az adott bank ügyfélszolgálatánál, illetve a hitelkártyát kiadó jogi személynél.
A Niton.sk és a FKI család része. © 2012